Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów http://blog.ryplej.eu.org oraz http://ryplej.eu.org

Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie użytkowników serwisu z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz prawami autorskimi do zdjęć i materiałów w serwisach. Dane pozyskiwane są w sposób wyłącznie dobrowolny, w zakresie niezbędnym  w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Ich administrowanie przebiega z zachowaniem najwyższej staranności, w poszanowaniu interesów klientów.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu blog.ryplej.eu.org oraz ryplej.eu.org jest Jarosław Ryplewski
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych  jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje dane osobowe w celu:
 • umożliwienia kontaktu z użytkownikiem serwisu, poprzez formularz kontaktowy- dotyczy to zarówno pytań skierowanych przez użytkownika, realizacji usługi, jak i wysyłki produktów stanowiących przedmiot zlecenia na podany adres mailowy lub pocztowy;
 • umożliwieniu użytkownikowi wyrażaniu swych opinii w formie komentarzy widocznych na stronie. Treści komentarzy i jak podpis ich autora zamieszczane w serwisie są widoczne dla innych użytkowników sieci internetowej. Do komentarza dołączony jest podpis autora w zakresie i treści przez niego wybranym;
 • ułatwienia obsługi strony internetowej oraz prowadzenia statystyk, poprzez użycie plików Cookies;
 1. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę  informuję, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Jarosława Ryplewskiego w celu optymalizacji działań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 1. Użytkownikowi przekazującemu swoje dane, w każdym momencie  przysługują następujące prawa:
 • prawo  do wglądu przetwarzanych danych
 • prawo  do korekty lub przeniesienia danych,
 • prawo  do wycofania  zgody na przetwarzanie  danych,
 • prawo  do ich całkowitego  usunięcia,

Aby tego dokonać należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail jaroslaw.ryplewski@gmail.com

 1.  Dane osobowe użytkownika przechowywane są przez okres 5 lat od wykonania usługi w ramach których zostały powierzone.
 2. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego obszaru Gospodarczego).
 3. Dane osobowe użytkownika mogą być powierzone przez administratora dostawcom usług lub produktów w jego imieniu np. w celu  wykonania usług informatycznych, kurierskich, drukarskich lub pocztowych na zasadzie przekazania danych.
 4. Jarosłąw Ryplewski zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości i materiałów marketingowych przy wykorzystaniu posiadanych danych kontaktowych użytkowników, którzy zgodzili się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Materiały umieszone w serwisach blog.ryplej.eu.org oraz ryplej.eu.org:

1. Utwór fotograficzny w rozumieniu Konwencji berneńskiej uważany jest za oryginalny, jeżeli stanowi on własną intelektualną twórczość autora, odzwierciedlającą jego osobowość, nie biorąc pod uwagę innych kryteriów, takich jak wartość lub cel utworu (pkt 16 preambuły dyrektywy 2006/116/WE PE i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych)
2. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (…) niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 pr. aut.)
3. Wszystkie materiały zamieszczane na stronach http://ryplej.eu.org oraz http://blog.ryplej.eu.org podlegają prawu autorskiemu i sa własnością Administratora strony – Jarosława Ryplewskiego bądź jego rodziny od której posiada ustną lub pisemną zgodę.
4. Jarosław Ryplewski zastrzega sobie prawo, zarówno majątkowe jak i osobiste, do opublikowanych materiałów w myśl twierdzenia „Wszystkie prawa zastrzeżone”.
5. W przypadku zainteresowania fotografią lub innym materiałem proszę o kontakt na jaroslaw.ryplewski@gmail.com

Translate »